Ağ Altyapısı

Hacettepe Üniversitesi iki ana yerleşkeye sahiptir: Beytepe ve Sıhhiye Yerleşkeleri. Sıhhiye Yerleşkesi şehir merkezinde bulunmakta ve çoğunlukla sağlık ile ilgili fakülte ve bölümlerle Hacettepe Hastaneleri'ni barındırmaktadır. Beytepe Yerleşkesi ise göreceli olarak şehir merkezinden uzakta bulunmakta ve üniversitenin mühendislik, edebiyat, fen, eğitim gibi diğer fakülte ve bölümlerini barındırmaktadır. Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi ana binası Beytepe Yerleşkesinde yer almakta, Sıhhiye Yerleşkesinde de buraya bağlı bir Bilgi İşlem Merkezi bulunmaktadır.

Beytepe ve Sıhhiye yerleşkelerinin her biri UlakNet üzerinden Internet hizmeti almaktadırlar. Beytepe Yerleşkesi 400 Mbps hızında WAN (Wide Area Network) ile Sıhhiye Yerleşkesi ise 250 Mbps Metro Ethernet hattı ile Ulaknet’e bağlıdır. Ayrıca Sıhhiye Yerleşkesi ile Beytepe Yerleşkesi 250 Mbps Metro Ethernet hattı ile birbirine bağlıdır.

Ankara'nın farklı bölgelerine yayılmış olan diğer fakülte ve yüksekokullar yakınlık durumuna bağlı olarak adı geçen iki ana yerleşkeden birine bağlanarak Internet servislerini almaktadırlar. Bağlantı hızları ve tipleri yerleşkenin gereksinimine uygun olarak değişiklik göstermektedir (kiralık devreler, WiFi kablosuz radyolinkler, doğrudan fiber optik kablolama, vb.).

Sıhhiye Yerleşkesinin tümünü kapsayacak biçimde test amaçlı olarak bir WiMAX (IEEE 802.16e) kablosuz iletişim sistemi kurulmuştur. Sistemin yerleşkenin arazi yapısı nedeniyle kablo ile ulaşmanın zor olduğu bölümlerine, hem de ilgili lisans çıktıktan sonra kullanıcılara geniş band Internet hizmeti vermesi amaçlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi dış dünya ile BGP4 protokolünü kullanarak haberleşmektedir. Üniversitenin otonom sistem numarası AS24922'dir. Üniversiteye ait 33 adet C-Sınıfı IPv4 adres bloğu bulunmaktadır. Bölüm, birim ve öğrenci yurtları güvenlik ve gereksinimlerine göre gerçek IP veya sanal IP (+NAT, Network Address Translation) üzerinden dış dünya ile haberleşmektedirler. İntranet/Extranet trafiği ise gerçek/sanal IP karışık olarak NAT'lanmadan sağlanabilmektedir. Kampüsümüze Ulakbim tarafından tahsis edilen 48 bit IPV6 adresi bulunmaktadır. Şu an üniversite bünyesinde bulunan DNS sunucu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı IPV6 ipleriyle çalışmaktadır.

Üniversitenin Ankara'daki yerleşkelerine göre sahip olduğu WAN / Extranet bağlantıları aşağıda listelenmiştir:

Hacettepe Üniversitesi Wan / Extranet Bağlantıları

Bağlantı Noktaları

Bağlantı Tipi

Hızı

Beytepe Yerleşkesi - ULAKNET

Single Mode Fiberoptik kablo

400 Mbps

Sıhhiye Yerleşkesi - ULAKNET

METRO Ethernet

250 Mbps

Beytepe Yerleşkesi - Sıhhiye Yerleşkesi

METRO Ethernet

250 Mbps

Sıhhiye Yerleşkesi - Beşevler Konservatuar

WiFi, IEEE802.11b

100 Mbps

Sıhhiye Yerleşkesi – Sosyal Bilimler MYO

WiFi, IEEE802.11b

100 Mbps

Beytepe Yerleşkesi - Polatlı MYO

METRO Ethernet

10 Mbps

Sıhhiye Yerleşkesi - ORAN Hastane

WiFi

100 Mbps

İki ana Yerleşkesin ağ altyapısı Single-Mode fiberoptik kablolar aracılığıyla gigabit ethernet teknolojisi üzerine kurulu olup aşağıda detaylandırılmıştır:

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı