E-Bordro Sistemi

Üniversitemizin tüm çalışanlarına ait aylık dönemsel (Maaş, Maaş Farkları, Döner Sermaye, Ekders, vd.) olarak verilen bordronun özetini içeren e-bordrolar, Personel ve Tahakkuk Bilişim Hizmetleri birimimiz tarafından ilgili ayın maaş ödemesinin yapılacağı günün bir önceki mesai günü ilgili kişilere e-posta yoluyla dağıtımı yapılır.

Ancak, Hacettepe Üniversitesi e-posta adresi olan fakat e-bordrosunu alamayan veya aldığı e-bordro kendisine ait olmayan üniversitemiz çalışanları bulundukları yerleşkelerdeki Tahakkuk Birimlerine veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Destek birimine başvurmaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Ocak 2018
Sorumluluk Sınırı