Internet TV

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin 2004 yılında başlattığı bir proje ile üniversitemiz kampüslerine hizmet veren Internet tabanlı bir TV sistemi kurulmuştur. İlk olarak 2004 yılında Mühendislik Fakültesi'nin girişimi ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde verilen bir araştırma projesi olarak başlayan sistem, ilk denemelerini yine bu bölüm içinde gerçekleştirmiştir. Teknik olgunlaşma sağlandıktan sonra Bilgi İşlem Dairesi'nin sağladığı ek sunucu ve kodlayıcı sistemleri de bünyesine katarak önce Beytepe Kampüsü kullanıcılarının deneme kullanımına, hemen sonrasında da Sıhhiye Kampüsü kullanıcılarının kullanımına açılmıştır.

Şu anda sistemin ana sunucularının işletimi ve kampüslerin ana omurga sistemine entegrasyonu Bilgi İşlem Dairesi tarafından gerçekleştirilmekte olup, yayınların alımı, kodlanması ve sisteme yeni içeriğin eklenmesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği tarafından sürdürülmektedir.

Sistem için kampüsler içinde özel "routing" ayarlamaları yapılmış ve yoğun trafik yaratmayı önleyecek bir yapı geliştirilmiştir.

Hacettepe Internet TV sistemi halen deneme yayınlarını yapmakta olup, en kısa zamanda kendi içeriğini de sunar hale getirmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Hacettepe Internet TV'ye ulaşmak için: tv.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Ocak 2018
Sorumluluk Sınırı