Bilgi Koruma Ana Politikamız

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla;

  • Kurumsal bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumak,
  • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmak,
  • Bilgi varlıklarımızı tehdit edebilecek riskleri belirleyip olasılıklarını mümkün olabildiğinde düşük seviyede tutmak,
  • Personelimizi bilgi güvenliği anlamında bilinçlendirmek amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek,
  • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmak ve otoriteler ile iletişimleri artırmak,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,
  • Bilgi güvenliğini sağlamak için gereken yönetsel ve teknolojik önlemleri almak
Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Ocak 2018
Sorumluluk Sınırı