Hesap Açma ve Şifre Kuralları

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi, tüm personel, öğrenci ve kurumsal oluşumlar için e-posta ve Web servisi vermektedir. E-Posta servisinde gelen postalar için virüs ve spam taraması yapılmaktadır. Virüs içerdiğinden şüphelenilen e-postalar kullanıcılara ulaştırılmadan silinmekte ve gönderen bu konuda otomatik bir mesajla bilgilendirilmektedir. Spam içerdiğinden şüphelenilen mesajlar ise silinmemekte, ancak kullanıcıların daha rahat ayıklayabilmesi için karantinaya alınmaktadır.

Kullanıcı sayısının çok olması nedeniyle e-posta depolama alanlarında kota uygulaması yapılmaktadır. Şu an için akademik ve idari personele 2'er GB, öğrencilerimize ise 200'er MB e-posta disk alanı tahsis edilmiştir.

Bireysel Hesaplar

Eğer Hacettepe Üniversitesi çalışanı ya da öğrencisi iseniz Bilgi İşlem Dairesi'ne kimliğiniz ile bizzat başvurarak bir e-posta hesabı açtırabilirsiniz. Bu hesap, e-posta sistemimizi kullanmanızın yanında, proxy, Internet TV, lisanslı yazılım, ftp, terminal servisleri gibi farklı hizmetlerden de yararlanmanızı sağlayacaktır. Bizzat gelip kimlik göstermek dışındaki yöntemlerin yeni bir kullanıcıya hesap açmak için güvenli olmadığı göz önüne alındığında, kullanıcılarımızın telefon, e-posta vs. yöntemlerle hesap açtırmaya ya da unutulan şifreyi yeniletmeye yönelik taleplerini dairemiz geri çevirmektedir.

Kullanıcı adları kişinin adı ve/veya soyadına yakınsamak zorundadır. Teknik sınırlamalar nedeniyle alınan kullanıcı adları İngiliz alfabesinde kullanılmayan "ı,İ,ğ,Ğ,ş,Ş,ü,Ü,ö,Ö,ç,Ç" harflerini ve bazı noktalama işaretlerini içeremezler. Öğrencilerimiz için de bu durum geçerlidir. Daha önce uygulanan öğrenci numarası ile kullanıcı adı alma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ancak isteyen öğrenciler eskisi gibi öğrenci numaralarından oluşan bir kullanıcı adı da alabilirler.

Tüm kullanıcılarımızın e-posta hesapları "@hacettepe.edu.tr" uzantısına sahiptir. Diğer alt domain uzantılarının yönetimi ilgili yöneticiye aittir ve BİDB sorumluluğunda değildir.

Kurumsal Hesaplar

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, üniversite ile ilgili bir topluluk, proje grubu, organizasyon vb. bir oluşum için ayrı bir e-posta hesabı almak mümkündür. Bunun için bağlı bulunduğunuz makamın (bölüm başkanı, müdürlük, vb.) yönetiminden dairemize yazılı bir istekte bulunulması gerekmektedir. İstekte, bu hesabın açık olarak ne amaçla açılacağı, kimin sorumlu olacağı ve ne kadar süre ile açık kalacağı belirtilmelidir.

Şifre Değiştirme ve Şifre Verme Kurallar

Kullanıcılar, hesap açılırken kendilerine verilen geçici şifreyi zaman kaybetmeden
SUN-JAVA SYSTEM CONVERGENCE arayüzünde Seçenekler > Genel > Parola Değiştir adresinden değiştirmelidirler.
Bazı kullanıcılarımız seçilen şifreleri kolay akılda kalması için basit kelime ya da rakamlardan oluşturmaktadırlar. Bunu tercih eden Kullanıclar, şifrelerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi olasılığını önemsemeyebilmektedirler. Oysa, şifre bir defa kötü niyetli bir kişinin eline geçtiğinde, bunun yardımıyla sistemin diğer bölgelerine de giriş kolaylaşmış olmakta; bu ise sadece kişinin şahsi bilgilerini değil, tüm sistemi tehdit altına sokmaktadır.

Bu nedenle, lütfen şifreler seçilirken;

  • 8 karakterden kısa olmaması,
  • İçinde büyük-küçük harf ve rakam veya sembollerin bulunması,
  • Herhangi bir dilde anlam ifade etmemesi (örneğin kısaltmalar),
  • Sizin kişisel bilgilerinizi bilen bir kişi tarafından tahmini kolay olmaması (örn. isim + doğum yılınız)

    koşullarına uyulmasına özen gösterilmelidir. Şifreler kişisel bilgilerdir. Bir başkasına verilmesi, başkaları tarafından kolay bulunabilir yerlere yazılması (bilgisayar dosyaları dahil) veya e-posta ile başkasına gönderilmesi halinde tüm sorumluluk şifre sahibine aittir. Kişisel bilgisayara giren bir "spyware'in (casus program)" açıkça yazılıp saklanmış bir dökümandan kişinin bütün şifrelerini ele geçirip bilgisayar korsanına iletebileceği unutulmamalıdır.

    Şifre vermek üzerine yukarıda belirtilen kurallar hem kişisel hem de kurumsal hesaplar için geçerlidir.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Mayıs 2017
Sorumluluk Sınırı