Hacettepe Üniversitesi | EN

Stratejik Plan
Hazırlık Aşamasında

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 06800 Beytepe / ANKARA
Tel: +90 312 297 62 00 Faks: +90 312 299 20 88
BİDB Web Birimi
bidb@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Aralık 2018
Sorumluluk Sınırı